Биологично производство и преработка

Биологично производство и преработка

„СимбиоСерт” провежда пълни и професионални инспекции на всички нива от производствената верига (фермери – преработватели – търговци – вносители/износители). Гарантираме, че серфитицираният продукт наистина е биологичен, когато това е упоменато на опаковката му.

Частни и допълнителни стандарти

Частни и допълнителни стандарти

„СимбиоСерт” подкрепя фермерите и преработвателите по пътя на устойчивото развитие и утвърждаването на позициите им на пазара. Благодарение на добрите ни партньорства с водещи европейски сертифициращи организации, можем да предложим богат набор от международни услуги в сферата на инспекцията.

Сертификация

Сертификация

Всички клиенти на „СимбиоСерт“ в система на контрол, както и издадените сертификати могат да бъдат прегледани на нашата интернет страница, което осигурява директен достъп до информация за статута на клиентите и сертификатите им.

Акредитация

Акредитация

„СимбиоСерт“ е орган за контрол и сертификация на биологичното производство на земеделски продукти и храни от земеделски произход. „СимбиоСерт“ има издаден сертификат за акредитация съгласно БДС EN ISO/IEC 17065:2012 от ИА-„БСА“, рег. номер 18 ОСП.