За нас

СимбиоСерт ООД е орган за сертификация на продукти, работещ в сферата на биологично производство.

СимбиоСерт ООД работи с добре обучен и висококвалифициран персонал и предлага услуги на биологични фермери, преработватели и търговци.

СимбиоСерт ООД е създадена от опитни специалисти в сферата на биологичния контрол и сертификация, които са работили във водещи европейски контролиращи лица.