Екип

Живко Джамяров

Управител

+359878723688
j.djamiarov@symbiocert.com

Веселка Василева

Ръководител ОСП

Еленка Мъглова

Отговорник качество

Павлина Петкова

Административен секретар

+359886145753
p.petkova@symbiocert.com

Оценителски екип

Доц. Ценко Въчев
главен инспектор

Доц. Симона Ралчева
инспектор

Веселин Пенев
инспектор

Стоянка Великова
инспектор