Други

ТЮФ НОРД ГРУПА представлява независимо сдружение на ориентираните към технически прогрес предприятия за оказване на технически услуги, както на територията на Германия, така и на международния пазар. ТЮФ НОРД ГРУПА работи на основата на принципите за неутралитет, независимост и висок професионализъм, което отговаря на интересите на потребителите.

 

СимбиоСерт си партнира с ТЮФ НОРД България по отношение на инспекции и сертифициране по стандарта GlobalGAP.