Лаборатории

АГРОЛАБ РДС е основен доставчик на интегрирани решения Лабораторни и консултации в Югоизточна Европа. Дружеството обслужва предимно хранителната индустрия, селскостопанския сектор, фуражната промишленост и сектора за опазване на околната среда.

АГРОЛАБ РДС е акредитиран и / или сертифицирани по ISO 17025, QS, GAFTA, GLP, GEP и CORESTA.

ЮРОФИНС САЙЕНТИФИК е световен лидер в сферата на хранителните, екологичните и фармацевтичните продуктови анализи, като също така е един от глобалните и независими лидери в сферата на специфични аграрно-научни и геномни изпитвания и лабораторни анализи, изследователската фармакология и клиничните изследвания.

Областна Дирекция по безопасност на храните, София град
Лабораторията към ОДБХ – София-град се състои от два сектора – сектор „Мляко” и „Лабораторни анализи на храни”.
Първоначалната акредитация на лабораторията е през 2000 г., покривайки изискванията на стандарта БДС EN ISO 17025.
Сертификат за акредитация рег. № 56 ЛИ